Oude Testament (selectie)

(Klik op een afbeelding om een grotere versie ervan te bekijken)

Titelpagina
Frontispice
Bouw van de Ark - Genesis 6
Toren van Babel - Genesis 10
Esau verkoopt het eerstgeboorterecht - Genesis 25
Worsteling van Jakob - Genesis 33
Jozef en de vrouw van Potifar - Genesis 39
Jozef legt de droom van de farao uit - Genesis 41
Mozes in het biezen mandje - Exodus 2
Het brandende braambos - Exodus 3
Tweede plaag: kikkers - Exodus 8
Farao verdrinkt in de Rode Zee - Exodus 14
Manna uit de hemel - Exodus 16
Gouden kalf - Exodus 32
Tabernakel - Exodus 36
Ark - Exodus 39
Heilige der heiligen - Exodus 40
Verspieders keren terug - Numeri 13
Ezel van Bileam - Numeri 22
Dood van Mozes - Deuteronomium 34
Simson en Delila - Rechters 16
Ruth en Noömi - Ruth 1
David en Goliat - 1 Samuel 16
Batseba - 2 Samuel 11
Tempel van Salomo - 1 Koningen 8
Elia - 1 Koningen 17
Herbouw van de tempel - Ezra 3
Ester bij de koning - Ester 5
Ezechiël - Ezechiël 1
Daniël in de leeuwenkuil - Daniël 6
Jona onder de wonderboom - Jona 4
Judit en het hoofd van Holofernes - Judit 13
Eleazar’s dood - 1 Makkabeeën 6