Statenvertaling (1637)

De Statenvertaling verscheen in 1637. Het is de eerste Nederlandse bijbelvertaling direct vertaald uit de grondteksten. De Synode van Dordrecht (1618-1619) had de beslissing genomen deze vertaling te laten maken en bijna twintig jaar later is zij daadwerkelijk verschenen bij Paulus Aertsz van Ravensteyn te Leiden.

Deze vertaling is beroemd geworden. Tot op de huidige dag wordt zij nog uitgegeven. Van de oorspronkelijke eerste druk bezit de bibliotheek van het NBG drie exemplaren.

Literatuur

  • Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs, Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, Heerenveen 2010 (pp. 91-116).
  • Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs, ‘Statenvertaling’ in: Met Andere Woorden 26/4 (december 2007), 29-37.
  • C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637, bewerkt door F.G.M. Broeyer, Haarlem-Brussel 1993.