Prentbijbel Mortier (1700)

De prentbijbel van Mortier, Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen verscheen in 1700 in twee delen bij de Amsterdamse uitgever Pieter Mortier. Deze had voor de uitgave tekeningen laten maken door destijds bekende kunstenaars, onder wie B. Picart, J. Luyken en G. Hoet.

De prentbijbel bevat 428 prenten op 214 genummerde bladen, dus elke bladzijde bevat twee prenten. Naast de bladzijden is een pagina waarop het betreffende bijbelverhaal is beschreven. De bibliotheek van het NBG bezit een aantal exemplaren, waarvan één met ingekleurde prenten.

Uit dat bijzondere exemplaar is de selectie gemaakt van ruim 50 prenten, die op deze website afzonderlijk weergegeven worden.

Literatuur

  • Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs, Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, Heerenveen 2010 (pp. 138-150).
  • Anne Jaap van den Berg, ‘De prentbijbel van Mortier’ in: Met Andere Woorden 28/1 (maart 2009), 11-20.
  • Wilco C. Poortman, Bijbel en prent. Deel II. Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, ’s-Gravenhage 1983.

Ga naar de prentenselectie »