Delftse bijbel (1477)

De Delftse bijbel is het eerste gedrukte Nederlandstalige boek. Het werd in 1477 te Delft uitgegeven bij Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch. Het eerstgedrukte Nederlandstalige boek was dus een bijbel. De Delftse bijbel bevat niet de complete Bijbel maar alleen het Oude Testament, overigens zonder de Psalmen.

De bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap bezit drie exemplaren. Eén exemplaar is uitgeleend aan het Bijbels Museum te Amsterdam en wordt daar geëxposeerd in de permanente bijbeltentoonstelling. De exemplaren in de bibliotheek van het NBG verschillen op een aantal punten van elkaar. Opvallend is dat de volgorde waarin de bijbelboeken gebonden zijn uiteenloopt. In het exemplaar dat gescand is, ontbreken het laatste gedeelte van 2 Makkabeeën en de laatste bladzijde van Maleachi. Deze bladzijden zijn uit een ander exemplaar gescand.

Literatuur

  • Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs, Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, Heerenveen 2010 (pp. 10-17).
  • Anne Jaap van den Berg, ‘De Delftse bijbel’ in: Met Andere Woorden 25/3 (september 2006), 30-35.
  • C.C. de Bruin, De Delftse Bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977, Amsterdam/Alphen a.d. Rijn 1977.